ICM banner x 1200

RUN czy RALLY - Czyli jak nie dać się złapać w pułapkę hazardu

W artykule tym chciałbym zasygnalizować niebezpieczeństwo jakie wiąże się modą na ekstremalne zyski. Prowadzi to często do błędnych przekonań oraz może być przyczyną dramatów ludzkich spowodowanych pułapką hazardu. Dotyczy to występującej okresowo wysokich zmian ceny i na jej bazie podejmowania zbyt wysokiego ryzyka. W terminologii inwestorów, zwłaszcza zachodnich zjawisko to znane jest pod pojęciem RUN UP (bieg do góry) oraz jego przeciwieństwo RUN down (bieg w dół). Jak wszystko na giełdzie pojęcie to odnosi się do specyficznego zachowania ceny. Run UP występuje wówczas kiedy na określonym walorze możemy zaobserwować tendencje wzrostową, natomiast Run Down, kiedy przez kilka kolejnych sesji występuje tendencja spadkowa. W obu przypadkach mówi się, że cena była w biegu. Takiego zachowania wybranego waloru upatruje się w masowym napływie pieniędzy na rynek, gdzie stawki wzrostu cen powodują silny ruch wzrostowy. W przypadku odwrotności, odpływ kapitału z rynku spowodowany jest realizacją zleceń, co powoduje silny trend spadkowy. 

W biznesie, tradingu i ekonomii przekłada się to zjawisko także na zachowanie portfela (Run Rate) co niestety przez niedoświadczonych inwestorów traktowane jest jako prognostyk przyszłych wyników finansowych. Otóż trzeba mieć na uwadze, że sezonowo uzyskiwane wyniki mogą być błędnie odczytane. W szerszej perspektywie czasu takie zachowanie ceny i portfela oceniane jest jako przypadkowe pompowanie wolumenu, które nie odzwierciedla dłuższej tendencji oraz systematyczności uzyskiwanych zarobków. W przypadku początkujących inwestorów ocena wyników szacowana jest tylko na bieżących zmianach rachunku co prowadzi do nieprawidłowej oceny sytuacji, a konsekwencji do błędnych decyzji inwestycyjnych, przelewarowania rachunku, hazardu i bankructwa.

Musimy zdać sobie sprawę, ze pojęcie RUN odnosi się do wyrywkowego i nieprzewidywalnego ruchu ceny w stosunkowo niedługim okresie czasu, które pojawia się na rynku w sposób nieregularny. Dotyczy to zarówno notowań giełdowych, zysków oraz wszystkich procesów finansowych. W przypadku stałej tendencji używa się już określenia Rally – rajd . Takie długotrwałe rajdy są zazwyczaj wynikiem wydarzeń mających swoje konsekwencje w dłuższej perspektywie, a ich przyczyną są zazwyczaj zmiany w podatku rządowym lub polityce fiskalnej. Rajd ceny powodują także znaczące komunikaty danych ekonomicznych oraz cykle gospodarcze, które powodują trwalszy wpływ na zachowanie ceny, aniżeli przypadkowe Runy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stan portfela inwestorów, to rajd cenowy oceniany jest dopiero w szerokiej skali czasowej i związany jest z systematycznością zarabiania na przestrzeni kilku lat. Wyniki uzyskiwane nie przekraczają wówczas kilku do kilkunastu procent ponieważ okresowo uzyskiwane wysokie zyski balansowanie są przez ponoszone straty, w wyniku czego krzywa kapitału zostaje wygładzona...

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 1420
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl