ICM adverstiment 1150b

Pomiar sukcesu

W naszej drodze  zagłebiamy sie w co raz to bardziej zaawansowane rejony inwestycyjne. Efektywny trading wymaga od nas odpowiedniego zarządzania celami. Wynika to chociażby z faktu że mamy do czynienia z ciągle zmieniającym się środowiskiem do którego każdy inwestor musi się nieustannie dopasowywać. Sytuacja ta niejako wymusza na nas monitorowanie i rozumienie wszystkich podejmowanych działań i dokonań rynkowych. Jeżeli nie mamy zdefiniowanych celów, wówczas nigdy nie będziemy wstanie określić na jakim etapie drogi do sukcesu jesteśmy obecnie. Pomiar wyników jest więc jednym z warunków racjonalnego działania.

Ażeby to lepiej zrozumieć weźmy za przykład dowolną firmę lub organizację. Ku zaskoczeniu wielu, sukces takiego przedsiębiorstwa wcale nie oznacza dodatniego wyniku finansowego, tylko polega na realizacji mniejszych elementarnych celów, które odpowiednio zarządzane dopiero składają się na ostateczny sukces firmy. Podobnie w naszym przypadku, skupienie całej energii na realizacji wyznaczonych celów krótkoterminowych, a co za tym idzie stałe ich monitorowanie pozwala nam realizować nasze średnioterminowe i długoterminowe założenia.

Jak zatem przystąpić do pomiaru sukcesu? W tym celu należy wykorzystać tzw. wskaźniki wydajności, znane jako "Key Performance Indicators". KPIs - bo taki jest powszechnie stosowany skrót, stanowi zatem typowe narzędzie do kontrolowania i mierzenia efektywności każdej strategi, w tym inwestycyjnej. Wskaźniki KPIs tworzy się na podstawie celów strategicznych zorientowanych na wyniki. Wskaźniki te można dobierać w zależności od potrzeb, ale nie ma co przesadzać z ich ilością. Najważniejsze ażeby umożliwiały one nam pomiar kluczowych elementów strategii. Jednym słowem wybieramy tylko te wskaźniki na które mamy realny wpływ.

Podstawowe wskaźniki KPIs:

- Liczba transakcji
- Koszty transakcji
- Wolumen transakcji
- Zyski
- Straty
- Terminy

Mierzenie za pomocą tego rodzaju wskaźników wymaga od inwestora, stałego i nieustannego śledzenia postępu. Robimy to poprzez porównywanie rzeczywistych wyników z wyznaczonymi celami. Tutaj osobnym tematem jest, czy będzie to prosty skoroszyt excel'a, analizy wielowymiarowe czy też moduł klasy Business Intelligence. Wiele z tych narzędzi przeznaczone jest dla osób bardzo zaawansowanych. Dla nas najważniejszą  jednak kwestią jest zrozumienie, że pomiary za pomocą KPIs pozwalają kontrolować naszą strategię, oraz zapewniają nam wczesne ostrzeganie o nadchodzących zmianach. Rzecz jasna dzięki temu można szybko i sprawnie reagować...

Autor: Dariusz Kaniewski 
  • Kliknięć: 1522
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl