ICM banner x 1200

Zrozum wreszcie, że trading jest procesem

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły nam olbrzymi skok technologiczny jakiego ludzkość dotychczas jeszcze nie doświadczyła. W pewnym sensie sukces, który dotychczas odniosła ludzkość trudno przypisać jedynie jednemu czy dwóm ostatnim pokoleniom. Generalnie to wszystkie zdobycze cywilizacji, które obecnie konsumujemy stanowią tak naprawdę wypadkową pracy całej ludzkości na przestrzeni dziejów. Począwszy od odkrycia ognia, poprzez pismo klinowe, matematykę, geometrię, architekturę aż do pierwszego samolotu, komputera oraz lotów w kosmos jest odwzorowaniem procesów jakie przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej technologii, filozofii oraz myśli społecznej.

1. Świat rozwija się w cyklach

To czy jesteśmy w szczytowej formie rozwoju cywilizacyjnego, trudno powiedzieć. Z obserwacji wynika, że w pewnych szczytowych okresach dla każdej epoki następowało wycofanie się na jakiś okres i ponowny skok cywilizacyjny. Tego rodzaju korekty cywilizacyjne możemy obserwować dla każdej epoki oraz kultury. Podobne mikro-cykle przechodzą wszystkie dziedziny, a w tym technologia, świat finansów, polityka, a ostatnio w związku z Covid-19 zdrowie publiczne.

Wszystko wiec wskazuje na to, że nasze pokolenie jest bardzo wyjątkowe, ponieważ prawdopodobnie jesteśmy świadkami zmierzchu szczytu naszej cywilizacji. Dotychczas przeżyliśmy załamanie systemu finansów w latach 2007-2009, a obecnie zmagamy się z pandemia koronawirusa. Miejmy nadzieje, że i tym razem ludzkość wyciągnie wnioski i jeszcze za naszego życia będziemy świadkami kolejnego skoku cywilizacyjnego, który jak każdy poprzedni okres nie będzie trwał wiecznie.

Biorąc to wszystko pod uwagę, możemy stwierdzić, że w naturze oraz w życiu ludzkim wszystko jest procesem składającym się z cykli. Chciałbym jednak zwrócić tutaj szczególna uwagę na słowo proces, które ma swoje konsekwencje psychologiczne. Tutaj mogę śmiało powiedzieć, że dzisiejsze społeczeństwo jest spolaryzowane.  W zależności od poziomu wiedzy możemy wyróżnić tę część ludzkości, która doskonale rozumie znaczenie procesów, oraz tę część społeczeństwa, która ogranicza się jedynie do konsumpcji szczytowych form tych procesów.

2. Producenci i konsumenci

Innymi słowy z jednej strony mamy producentów, a z drugiej strony konsumentów. Są to także dwa poziomy świadomości, gdzie jedna z nich dokładnie zdaje sobie sprawę, że budowa określonego dobra jest procesem rozciągniętym w czasie, jest procesem twórczym. Zbudowanie każdej wartości wymaga więc zaangażowania się na przestrzeni dłuższego okresu czasu. To właśnie tego rodzaju procesy są podstawą budowy świadomości, która cechuje producentów.

W przypadku konsumentów sprawa wygląda zgoła inaczej. W tym przypadku mamy do czynienia jedynie z obserwacją rezultatów. Za sprawą reklam, sklepów, restauracji, czyli powszedniego życia mamy do czynienia jedynie z obserwacją szczytowych rezultatów określonych procesów. Jako konsumenci w sposób naturalny pomijamy przygotowanie obiadu, tylko go spożywamy. W ten sposób budujemy światopogląd, który pomija wszystko to co jest pod powierzchnią obiadu. Idąc do sklepu widzimy jedynie rezultaty, następnie kupujemy produkty za określoną kwotę i nie interesujemy się tym jak one powstały.

Podobnie w reklamach widzimy osoby będące na topie, konsumujące swój sukces. Pomijamy tutaj rzecz jasna cały ten okres wzlotów i upadków w jaki sposób sukces ten został osiągnięty. Przypomina to trochę sytuację jakbyśmy budowali swoje rozumienie świata na podstawie błyszczących papierków, bez jakiegokolwiek zrozumienia procesów, które legły u podstawy stworzenia takiego cukierka.

3. Przejście na właściwą stronę

W przypadku tradingu wiele osób znajduje się właśnie po stronie konsumentów. Tutaj należy podkreślić, że w większości przypadków traderzy są zazwyczaj końcowymi odbiorcami szkoleń, eventów oraz rozmaitych produktów topowych z rynku forex, futures czy rynku akcji. Nietrudno się domyśleć, że wszędzie dookoła obserwujemy jedynie rezultaty ciężkiej pracy innych osób. W postaci reklam odbieramy same sukcesy, a podczas eventów przeżywamy emocje w relacji, do osób które już odniosły sukces. Na tej podstawie nasz mózg buduje sobie wizję tradingu jedynie za pomocą topowych rezultatów osób, które są już na szczycie.

Rzeczywistość wygląda jednak zgoła inaczej. Jeśli chcemy zostać sukcesywnymi traderami to powinniśmy ustawić się po drugiej stronie, która nie jest już tak pięknie opakowana. W przypadku producentów znajdujemy się niejako pod wodą, a nawet pod taflą grubego lodu. Natomiast wszystkie próby przebicia się na górę związane są z procesem, który trwać może nawet kilkanaście lat. Warto tutaj zdać sobie sprawę z faktu, że żaden poważny biznes nie postał z dnia na dzień. Wszystkie liczące się i odnoszące sukcesy firmy powstawały na przestrzeni dziesięcioleci.

Trading podobnie jak każdy biznes wymaga rozkręcenia się, a przez to jest procesem rozciągniętym w czasie. Nie da się tego zrobić na już! Nie można utożsamiać tradingu wyłącznie z sukcesami topowymi. To co kryje się pod opakowaniem przedstawionym w reklamie lub na szkoleniu, często jest związane z ciężką i wieloletnią pracą składająca się z wielu wzlotów i upadków. Przygotowując się więc do tradingu musimy zdać sobie sprawę z faktu, że sukces jaki chcemy osiągnąć musimy cierpliwie i samodzielnie zbudować, a dochodzić do niego będziemy bardzo długo.

4. Trading jest jak pieczenie chleba

Zrozummy wreszcie, że trading jest procesem i sukcesu nie da się osiagnąć z dnia na dzień lub w kilka minut. Jakiekolwiek przyspieszanie tego procesu za pomocą dźwigni finansowej zazwyczaj kończy się fatalnie. Aby dojść do sukcesu, należy więc przestać tylko i wyłacznie konsumować topowe dobra. Należy raczej stać się osobą przedsiębiorczą, osobą która jest twórcza i bierze czynny udział w procesie wytwarzania wartości. Na rynku może to być np. kilkuletnia budowa systemu transakcyjnego, równie długi okres jego wdrażania i realizacji celów.

Trading nie jest to zatem przysłowiową bółką zmasłem, tylko bardziej pieczeniem chleba i całym procesem związanym z dojrzewaniem, zbiórką zborza, mielenia, logistyki, konstrukcji odpowiedniego pieca do pieczenia, jak również zdobywania wiedzy o tym procesie. I jak to w życiu bywa po drodze musimy pokonać wiele trudności i problemów. Czasami coś się zepsuje, czasami popadniemy w kłopoty. Tego rodzaju droga wymaga od nas wiary we własne możliwości, cierpliwosci oraz samozaparcia. Jeśli tylko rozumiemy, że sam sukces jest zwieńczeniem całego długotrwałego procesu, wówczas możemy podejśc do tradingu bez pośpiechu i z odpowiednim nastawieniem.

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 243
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl