Systemy i strategie inwestycyjne


...Zanim zbudujesz swoje założenia i cele wokół planu strategicznego, upewnij się, że są realistyczne...
Strategie które znajdziesz na naszej stronie, nie są celem samym w sobie, ale mogą ci posłużyć za podstawę do przeprowadzenia własnych backtestów, zbierania danych statystycznych oraz wyliczeń matematycznych. Tak zebrane współczynniki możemy dopiero poddać dalszej obróbce i modelowaniu, ażeby uzyskać system inwestycyjny skrojony na miarę potrzeb. Pamietaj, że czym innym są koncepcje inwestycyjne, a czym innym jest ich wdrożenie na rachunku realnym. Zanim zaczniesz inwestować w oparciu o zgromadzone tutaj metody, musisz sam osobiście przetestować je na rachunku demonstracyjnym i stworzyć na ich bazie niezbędną infrastruktórę na która składają się jeszcze takie zagadnienia jak: zarządzanie kapitałem, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie pozycją, trading plan, cele i założenia programowe sukcesu....
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl