Jak zbudować
własny Trading Plan...


W internecie nie ma za wiele trading planów, a te co są stworzone zostały po najprostszej linii oporu. Wynika to nie tylko z trudności jakie stawia wykonanie trading planu przed traderem, ale także z braku zrozumienia czym jest taki plan i jak go opisać. Szkopuł w tym że trading plan powiązany jest z naszą osobowością, strategią oraz technikami zarządzania kapitału. Nie da się zatem stworzyć wzorcowego trading planu, ale można pokusić się o wskazówki jak go wykonać i co trzeba zrobić ażeby powstał profesjonalny trading plan. Nie twierdzę że odkryjemy tutaj Amerykę, oraz że wszystkim opadną szczęki, ale jestem pewien, że profesjonalny trading plan nie może zawierać zbioru przypadkowych wskazówek, które każdy z nas uważa za słuszne. Tutaj musi pracować nasz umysł. Kolejne części trading planu muszą być efektem każdego z osobna, nie ma wspólnego wzorca. Trading plan to sprawa indywidualna, dlatego to co tutaj przeczytacie stanowi jedynie przykład mający na celu zrozumienie dlaczego w ogóle powinniśmy taki plan stworzyć.
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl