Strategie Forex

Sukcesywny
trading.

Uwaga! sTrader to nowa nazwa strony Forexcity.pl

Poznaj w zwięzły i klarowny sposób idee leżące u podstaw sukcesów inwestycyjnych. Są one wypadkową kilku elementów: historycznej analizy poszczególnych rynków, stosowania narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej, elementów statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, znajomości praw rządzących ekonomią i polityką oraz  Teorii Dowa.

Autorskie podejście

Tworzymy, budujemy, testujemy oraz wdrażamy proste i nieskomplikowane strategie inwestycyjne na rynkach lewarowanych Forex oraz kontraktów CFD. Nasze strategie są sprawdzone pod kątem skuteczności, powtarzalności i opłacalności. 

  • Prostota
  • Skuteczność
  • Łatwość zastosowania
  • Statystyki
  • Transparentność
  • Edukacja i wsparcie

Odwiedź naszą społeczność

Konta zgodne z wytycznymi MIFID II

Zniżki od prowizji >>

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl