Skip to main content

Regulamin strony

Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem strony, marki sTrader.pl, Forexcity.pl oraz Administratorem jest Dariusz Kaniewski, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Użytkownikiem jesteś ty jako osoba korzystająca z naszego serwisu.
3. Rejestrując się na stronie sTrader.pl, Forexcity.pl akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce oraz nie zakładaj swojego konta użytkownika.
4. Administrator strony ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, abyś sam regularnie zaglądał do tego regulaminu.
5. Korzystanie ze strony po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
6. Storna sTrader, Forexcity.pl znajduje się na serwerze dostawcy hostingu i dostarczona jest ci jako bezpłatna usługa umożliwiająca edukacje w zakresie spekulacji na rynkach finansowych.
7. Wszelkie opłaty z tytułu utrzymania strony teraz i w przyszłości ponosi Administrator. Ty natomiast zobowiązany jesteś do przestrzegania regulaminu, który stanowi formę umowy cywilno-prawnej.

Cele i zadania strony

1. sTrader.pl, Forexcity.pl to portal oraz forum zawierający mnóstwo użytecznej i merytorycznej wiedzy na temat skalpingu oraz innych form inwestycji, a w tym m.in. day-tradingu oraz tradingu długoterminowego.
2. Celem strony jest propagowanie świadomego tradingu oraz edukacja w dziedzinie spekulacji na rynkach finansowych.
3. Administrator dołoży wszelkich starań do publikowania na stronie rzetelnej wiedzy opartej na doświadczeniu własnym oraz przesłankach nie budzących wątpliwości co do intencji przekazywanych treści.
4. Zadaniem Administratora oraz osób publikujących swoje artykuły na stronie sTrader.pl jest ciągle dbanie o jej rozwój oraz podnoszenie wartości niematerialnych, jak również przyczynianie się do odnoszenia twoich sukcesów.

Zasady korzystanie ze strony

1. Ty, jako Użytkownik zarejestrowany i niezarejestrowany jesteś zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
2. W przypadku stwierdzenia, naruszenia pkt.1 właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
3. Wszystkie artykuły zarówno w części nie objętej rejestracją, jak i dostępne jedynie dla zalogowanych użytkowników są chronione prawem autorskim i ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie jest zabronione bez zgody Administratora.
4. Hasła do tej cześci strony, która jest objęta rejestracją, nie można przekazywać innym osobom ani publikować w internecie lub innych środkach przekazu. 

Rejestracja Użytkownika.

1. Rejestracji konta Użytkownika dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza gdzie należy podać takie informacje jak:
 
- Pełna nazwa Użytkownika
- Nazwa Użytkownika
- Hasło
- Adres email
 
2. Podczas rejestracji konta każdy masz możliwość wyrażenia zgody na:
 
- Przetwarzanie danych osobowych
- Świadczenie usług droga elektroniczną
- Akceptacje niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 
3. Wszystkie podane prze ciebie dane są w świetle prawa objete ochroną danych osobowych i przetwarzane wyłącznie w celach dostarczenia usługi rejestracji konta oaz promowania własnych treści oraz tresci naszych zaufanych partnerów. Wiecej na temat zasad ochrony danych osobowych można przeczytać w naszej Polityce Prywatności.
4. Każde konto, zanim zostanie aktywowane podlega wcześniejszej weryfikacji za pomocą wysłania linku aktywującego na podany podczas rejestracji adres email.
5. Ręczna aktywacja konta możliwa jest w wyniku twojej prośby skierowanej do Administratora strony za pomoca formularza "Kontakt".
4. W każdej chwili możesz dokonać modyfikacji swoich danych w panelu Użytkownika lub zwracając się bezpośrednio do Administratora.
 

Wniosek w sprawie danych osobowych

1. Każdy z użytkowników strony, kto posiada zarejestrowane konto może w każdej chwili uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, kopie tych danych, może je zmodyfikować lub usunąć za pomocą złożenia wniosku dostepnego w profilu użytkownika.
2. Po utworzeniu wniosku, niezależnie od sposobu jego utworzenia, użytkownik musi go potwierdzić. W tym celu na adres e-mail użytkownika wysyłana jest wiadomość o utworzeniu wniosku z linkiem do formularza potwierdzającego.
3. Aby potwierdzić wniosek, użytkownik musi wprowadzić w formularzu kod weryfikacyjny (token) przekazany w wiadomości e-mail oraz podać ponownie swój adres e-mail.
4. Kod weryfikacyjny w wiadomości e-mail zachowuje ważność przez 24 godziny. Jeśli w tym terminie wniosek nie zostanie potwierdzony przez użytkownika, zostanie automatycznie oznaczony przez system jako Anulowany.  W tym przypadku użytkownik będzie musiał wysłać nowy wniosek o kopię swoich danych osobowych lub ich usunięcie.
5. Korzystając z systemu powiadomień, administrator może przesłać użytkownikowi wiadomość o przyczynach ewentualnego niepowodzenia podczas składania wniosku.
6. Wniosek o usunięcie konta będzie przetwarzany w sposób automatyczny.
7. W przypadku wniosków złożonych przez zarejestrowanych użytkowników, działanie to spowoduje również anonimizację  nazwy konta, nazwy użytkownika i adresu e-mail, a także zablokuje możliwość logowania do witryny oraz wylogowania użytkownika z witryny, jeśli akurat jest zalogowany w momencie przetwarzania wniosku.
8. W przypadku problemów związanych z obsługą wniosku można w każdej chwili skontaktować się z Administratorem witryny za pomocą formularza "Kontakt" lub wysyłając e-mail bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Prezentowane na stronie sTrader, Forexcity.pl treści, mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
2. Administrator oraz autorzy artykułów przykładają należytą staranność do prezentowanych tutaj informacji, ale nie biorą odpowiedzialności za to, jak zostaną one wykorzystane.
3. Użytkownik serwisu podejmuje wszelkie decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Administrator oraz autorzy serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, które może ponieść użytkownik serwisu w wyniku zawarcia jakichkolwiek opisanych tu transakcji.

Ostrzeżenie o ryzyku

1. Korzystając ze strony przyjmujesz do wiadomości, ze inwestowanie na rynku terminowym, w tym na rynku Forex, związane jest z dużym ryzykiem i możliwością poniesienia strat.
2. Administrator informuje cie, że inwestując na rynkach finansowych, zwłaszcza lewarowanych, możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków finansowych, dlatego też w decyzjach inwestycyjnych należy uwzględniać własną sytuację majątkową.
3. Analizy prezentowane na stronie sTrader.pl, Forexcity.pl nie są wystarczającą przesłanką do przewidywań przyszłych wyników finansowych.

Postanowienia końcowe

1. Administrator dołoży wszelkich starań ażeby zapewnić jak najlepsze korzystanie ze strony, jednakże nie może dać gwarancji że w wyjątkowych sytuacjach strona nie ulegnie awarii.
2. Administrator zastrzega sobie wprowadzanie zmian w niniejszym Regulaminie strony, o czym zostaniesz poinformowany za pomocą wiadomości email lub ogłoszenia opublikowanego bezpośrednio na stronie sTrader.pl, Forexcity.pl
 
 Administrator: Dariusz Kaniewski