Skip to main content

Enneagram


Strategia w przygotowaniu

Zobacz więcej
Dostęp dla osób zarejestrowanych ...

W tradingu istnieje wiele strategii opartych o prawa natury. Najpopularniejszą z nich jest tading harmoniczny wykorzystujący współczynniki fibonacciego. Do najbardziej znanych zaliczyć możemy 38.2%; 50.0% oraz 61.8%. Wartości te wchodzą w skład tzw. siatki fibonacciego za pomocą której możemy wyznaczyć istotne poziomy wsparć i oporów. Inny znaczący wpływ technik natury na rynki finansowe w analizie technicznej możemy zaobserwować dzieki metodom Williama D. Ganna (1878 - 1955). Trader ten stał się owianą wieloma mitami, największą legendą rynków kapitałowych. Jego teorię można określić jako ścisłe połączenie zasad arytmetyki i geometrii opartej na prawach natury. Najważniejszymi figurami w koncepcji Ganna są: kwadrat, koło, heksagon i trójkąt. Narzedzia jakie stowrzył Gann w oparciu o starożytną wiedzę dotyczącą praw natury, matematykę i świetą geometrię zostały zaadoptowane w wielu platformach inwestycyjnych na całym świecie i znane sa pod takimi nazwami jak: Wachlarz, linia i siatka Ganna.

Rzecz jasna metody Ganna spotykają się z różnymi opiniami, jednak to akurat nie ma większego znaczenia ponieważ wszystkie techniki mają swoich zagorzałych fanów oraz twardych oponentów. Jeśli chodzi o Enneagram jest to strategia także oparta na harmonii natury. Zasady systemu siegają swoimi poczatkami czasów Pitagorasa, a nawet starożytnej Babilonii. Według ówczesnych mędrców zasady jakie rządzą wszechświatem, proporcje geometryczne, ciagi liczbowe, współczynniki matematyczne, wszystko to ma swoje odbicie w ruchach planet, otaczającej nas rzeczywistości, muzyce, naturze ludzkiej i składa się na pewien boski porzadek zwany przez pitagorejczyków kosmosem.

Trading harmoniczny polega więc w głównej mierze na zrozumieniu, że to co na górze występuje także na dole, to co na zewnątrz ma także swoje przełożenie wewnątrz. Człowiek występuje tutaj jako ogniwo pośrednie pomiedzy makrokosmosem a mikrokosmosem. Dzięki naszej naturze, a przede wszystkim naturze naszego umysłu święta geometria, a co za tym idzie boska harmonia ma swoje przełożenie w architekturze, rzeźbie, malarstwie, zarządzaniu, finansach oraz tradingu.

Już dzięki współczynnikom fibonacciego możemy przekonać się o sile oddziaływania gemoetrii na wykresach. Enneagram idzie jeszcze dalej, bowiem potrafi przełożyć na język analizy technicznej zachowania zbiorowości ludzkiej, a co za tym idzie określić właściwości trendu, a także za pomocą harmoniczności prognozować przyszły kierunek ceny. Jest to zatem kolejne niezwykłe narzędzie, które obok mierzeń fibonacciego oraz technik Ganna potrafi dokonać analizy przyszłego ruchu ceny w oparciu o harmonię natury.