Jeśli interesują cię tematy poświęcone rynkom walutowym, kontraktom CFD oraz chcesz być na bierząco z tematami publikowanymi na stronie to polub fanpage sTrader. 
 

Oficjalne Pismo do Ministerstwa Finansów

Pismo to powstało w wyniku naszego zaangażowania jako ówczesny portal Forexcity.pl a obecnie sTrader.pl w utrzymanie dźwigni finansowej w Polsce na poziomie 1:100. Jak się z czasem okazało w akcje zaangazowało się bardzo wiele środowisk z branży forex i nie tylko. Jednak późniejsza interwencja produktowa ESMA zniweczyła te wysiłki i narzuciła swoje rozwiązania w wyniku czego dźwignia została drastycznie obniżona do poziomu 1:30. Z czasem jednak nasz rodizmy regulator KNF złagodził nieco te restrykcyjne rozwiazanie i wprowadził pojecie inwestora doświadczonego co umozliwiło wielu osobom ponownie korzystać z lewara na poziomie 1:100. Poniżej możecie zapoznać się z pismem jakie zostało wówczas wystosowane przez nasz portal do Ministerstwa Finansów.

27.07.2017

Administrator Forexcity.pl
Dariusz Kaniewski

Pan
Piotr Nowak
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów
Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Ankieta branżowa

Dotyczy: Projekt nowelizacji o zmianie ustawy
o nadzorze nad rynkiem finansowym

W związku z możliwością odbycia konsultacji społecznych poświęconych projektowi zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym portal Forexcity.pl zorganizował internetową ankietę mającą na celu zebranie opinii inwestorów detalicznych. Ankietę tą poprzedziła otwarta debata w środowisku branżowym. W naszej ankiecie zostało uwzględnione 8 podstawowych pytań, które w sposób bezpośredni dotyczą inwestorów na rynku Forex. Pytania te przedstawiają się następująco.

1. Czy twoim zdaniem Ministerstwo Finansów powinno zmniejszyć maksymalną dźwignię do poziomu 1:25?
- Tak, uważam że jest to dobre posunięcie które przyczyni się do ochrony inwestorów
- Tak, ale tylko i wyłącznie dla osób początkujących
- Nie, jestem zdania że nie należy obniżać dźwigni. To powinno być kwestią wolnego wyboru i na życzenie klienta
- Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
- Inne:

2. Czy uważasz że nakładanie ostrzejszych kar na podmioty nieregulowane jest potrzebne?

- Tak, myślę że przyczyni się to do ochrony inwestorów przed nierzetelnymi firmami które wyłudzają pieniądze.
- Tak, ale tylko i wyłącznie na te podmioty w stosunku do których istnieją niezbite dowody nieuczciwej działalności
- Nie, myślę że nie należy tutaj wprowadzać dodatkowych zaostrzeń. To co jest do tej pory uważam za wystarczające.
- Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
- Inne:

3. Czy według ciebie blokowanie stron internetowych podmiotów które nie są regulowane w Polsce jest właściwe?

-Tak, myślę że należy blokować strony internetowe. Jeżeli ktoś nie jest regulowany przez polski organ nadzorujący nie powinien mieć możliwości działania na polskim rynku.
-Tak, uważam że należy blokować strony ale tylko w stosunku do firm których reklamy są nierzetelne i kłamliwe
-Nie, jestem zdania że blokowanie stron internetowych doprowadzi do ograniczenia wolności wyboru a w konsekwencji ograniczenia konkurencji i praw obywatelskich
-Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
-Inne

4. Czy uważasz że powinna zostać wprowadzona ochrona przed saldem ujemnym?

-Tak, uważam że ochrona przed saldem ujemnym powinna być elementem każdego rachunku
-Tak, ale tylko w przypadku osób początkujących
-Nie, myślę że obecne zabezpieczenia są wystarczające
-Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
-Inne

5. Czy osoby początkujące powinny zostać objęte dodatkową ochroną?
-Tak, uważam że osoby początkujące powinny mieć ograniczoną dźwignią finansową co uchroni ich przed przelewarowaniem konta
-Tak, myślę że należałoby ograniczyć wszystkim początkującym wpłatę wysokiego depozytu. W ten sposób potencjalne straty nie wydrenują ich portfela
-Nie, według mnie każdy musi uczyć się odpowiedzialności i ponosić konsekwencje swoich błędów
-Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
-Inne

6. Czy wykorzystujesz cały potencjał obecnej dźwigni finansowej 1:100
-Tak, staram się wykorzystać całą dźwignię jaka jest dostępna
-Tak, wykorzystuję maksymalną dźwignię, ale jedynie wówczas kiedy jestem pewien że jest ku temu odpowiedni moment
-Nie, nigdy nie wykorzystuję całej dźwigni finansowej. Całe ryzyko rozbijam na większą ilość transakcji
-Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
-Inne

7. Czy obniżenie dźwigni finansowej ma wpływ na twoją strategię inwestycyjną?
-Tak, wykorzystuję lewar w sposób maksymalny i obniżenie dźwigni spowoduje że moja strategia przestanie mieć racje bytu
-Tak, ale w sposób umiarkowany. W każdej chwili mogę dostosować swoją strategię do nowych okoliczności
-Nie, obniżenie dźwigni finansowej w żadnym wypadku nie wpłynie na moją strategię. Nigdy nie wykorzystywałem dźwigni w całości i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia
-Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
-Inne

8. Które z poniższych konsekwencji po wejściu w życie nowelizacji Ministerstwa Finansów uważasz za najbardziej prawdopodobne?

-Myślę że wszyscy inwestorzy zyskają większą ochronę dla swoich transakcji, osoby początkujące nie ulegną pokusie błyskotliwych reklam a firmy polskie staną się bardziej konkurencyjne na polskim rynku
-Widzę to w sposób umiarkowany. Inwestorzy początkujący zyskają dodatkową ochronę a na inwestorów doświadczonych specjalnie to nie wpłynie. Reklamy przestaną wzbudzać nierealne marzenie, zmniejszy się liczba nierzetelnych firm a te które działają zgodnie z prawem dostosują się do nowych warunków
-Uważam że inwestorzy zostaną skrzywdzeni, zakazanie reklam oraz blokowanie stron internetowych pozbawi nas prawa wyboru. Rynek Forex w Polsce się załamie, wiele osób straci pracę oraz nastąpi odpływ kapitału za granicę
-Nie mam wyrobionego zdania na ten temat
-Inne

Ankieta dotarła do czytelników najbardziej cieszącego się największym uznaniem w środowisku branżowym portalu informacyjno-edukacyjnego Comparic.pl, do środowiska inwestorów krótkoterminowych Forexcity.pl, ogólnego środowiska FXparkiet, prezentującego określoną strategie inwestycyjną Fibonacci Team School oraz rozmaitych grup na Facebooku. Swoim zasięgiem objęła zatem istotne obszary branżowe przez co naszym zdaniem wyniki ankiety odzwierciedlają w pełni przekonania oraz opinie inwestorów detalicznych na rynku Forex.

Na dzień 27.078.2017 r. w ankiecie wzięło udział 759 respondentów. Ze względu na formę w jakiej ankieta została zaprezentowana margines błędu nie wykracza poza 1%. Ażeby porównać w jaki sposób następuje przyrost odpowiedzi zebraliśmy wyniki w dwóch turach. Obie z nich zostały opublikowane przez portal Comparic pl.

Pierwsza tura - 357 respondentów została opublikowana w dniu 24.07.2017
Link do publikacji - https://comparic.pl/wstepne-wyniki-ankiety-dot-obnizenia-lewara-twoj-glos-znaczenie/

Druga tura - 759 respondentów w dniu 27.07.2017
Link do publikacji - https://comparic.pl/93-traderow-przeciwko-ograniczeniu-lewara-125/

Mimo, iż od pierwszej publikacji wstępnych wyników do drugiej publikacji zwiększyła się liczba respondentów, wyniki te nie uległy zmianie co może determinować fakt, iż przedstawiają one ogólne stanowisko inwestorów indywidualnych i z dużym prawdopodobieństwem gdyby taka ankieta dotarła do większej ilości osób wyniki również przedstawiałyby się podobnie.

W związku z powyższym oraz w imieniu wszystkich osób biorących udział w ankiecie zwracamy się z prośba o wzięcie pod uwagę wyrażonych w niej opinii podczas prac związanych z nowelizacją ustawy.

Załączniki:
-Wyniki ankiety z dnia 27.07.2017 r.

Z poważaniem Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 822
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2020 cTrader.pl