ICM banner x 1200

Poślizg asymetryczny

W zasadzie to wszyscy traderzy wkładają bardzo dużo pracy w budowę swoich systemów transakcyjnych oraz opracowywania metod zawierania transakcji na wszystkich rynkach lewarowanych oraz akcji. W bardzo wielu przypadkach stworzenie strategii trwa wiele lat i wymaga olbrzymiego poświęcenia. Ponieważ jest to bardzo czasochłonne i wymagające przedsięwzięcie, jako klienci wymagamy od naszego brokera rzetelnej i uczciwej obsługi naszych zleceń. Wynika to nie tylko z profesjonalizmu świadczonych usług, ale także  stanowi wymóg prawny MiFID 1/2 i równoważnych przepisów, które określają, w jaki sposób brokerzy powinni realizować swoją odpowiedzialność powierniczą wobec swoich klientów.

Zgodnie z obowiązującymi wymogami broker instrumentów pochodnych zobowiązany jest do przeprowadzania transakcji w najlepszym interesie swoich klientów. Przepis ten jest jednak zaburzony przez zjawisko opóźnienia wykonania ceny zwane poślizgiem (ang. slippage). Zdarzenie to najczęściej występuje w okresach niskiej płynności na rynku lub w okresach danych ekonomicznych. W pierwszym przypadku cena skacze z poziomu na poziom omijając gwałtownie miejsca w których nie ma wystarczającej liczby zleceń lub nastąpiła luka cenowa . W drugim przypadku cena zmienia się w tak szybkim tempie, że w momencie złożenia zlecenia praktycznie już nie istnieje. W związku z tymi zdarzeniami broker może wystosować do nas prośbę o akceptację nowej ceny, lub zgodnie z regulaminem oraz standardowymi praktykami zrealizować nasze zlecenie po pierwszej możliwie najlepszej dostępnej cenie.

Poślizg taki może wystąpić zarówno na korzyść jak i niekorzyść  tradera.  Zazwyczaj wiele platform, a w tym MT4 posiada funkcję określenia w punktach widełek takiego poślizgu. Jeśli wychodzi on poza określone parametry wówczas nasze zlecenie zostaje anulowane. W ramach realizacji przepisów prawa narzuconych przez organy nadzoru, w wielu jurysdykcjach brokerzy typu Market Maker stosują odgórnie symetryczny parametr odchyleń dla tego rodzaju poślizgów, co oznacza, że po przekroczeniu zdefiniowanych widełek nasza transakcja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku brokerów ECN interakcja platformy z rynkiem musi być na tyle wydajna aby wykluczała działalność na szkodę swoich klientów.

Oczywiście, żaden broker nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu zamówień, które są poza jego kontrolą, a które powodują, że system transakcyjny odzwierciedla cenę w momencie, gdy zamówienie klienta dociera do platformy, która jest inna niż cena w momencie złożenia zamówienia przez klienta.  Jednak, aby uniknąć naruszenia przepisów należy jednolicie stosować ustawienia poślizgu, niezależnie od kierunku, w którym zmienił się rynek. Ustawienie takiego parametru asymetrycznie pozwala już manipulować ceną ze szkodą dla klienta, a z korzyścią dla brokera. W głównej mierze polega to na tym że pozytywny poślizg jest ograniczony do pewnego stopnia, a negatywny jest nieograniczony co automatycznie zwiększa zyski brokera a pogłębia straty klienta. Tego rodzaju praktyki manipulacyjne stanowczo zostały potępione i zakazane przez czołowe organy nadzoru takie jak amerykański NFA, brytyjski  FCA czy nasz rodzimy KNF.

asymetryczny poslizg

Rys. Asymetryczny poślizg cenowy

Dlatego też w ramach stosowania wysokich standardów, honoru handlowego oraz sprawiedliwych zasad handlu w prowadzeniu działalności na rynku walutowym brokerzy zobowiązani są do ujawnienia stosowanego parametru slippage, do stosowania tego parametru w sposób jednolity oraz przedstawienia pisemnych procedur dotyczących praktyk związanych z poślizgiem, a nawet opisu wydajności rachunków demo. Oczywiście w różnych jurysdykcjach rozmaicie to wygląda. Z komunikatem KNF dotyczącym ryzyka wystepowania poslizgów oraz norm prawnych obowiązujących w Polsce możemy zapoznać się pod poniższym linkiem.

Komunikat KNF z dnia 25 kwietnia 2017 roku >> 

Autor: Dariusz Kaniewski
  • Kliknięć: 1201
Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje Forex oraz CFD oparte na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt. Dlatego też, Forex oraz kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Przed podjęciem decyzji o transakcji upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i jeżeli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
  • Copyright © 2019-2021 sTrader.pl